bds.aph1205@gmail.com 0935.653.678

Hàng trăm khách hàng dự lễ ra mắt tòa Diamond 6th Element

Chủ đầu tư cho biết, ngay trong sự kiện ra mắt, hơn 50% số căn hộ trong giỏ hàng đã giao dịch thành công.

Hàng trăm khách hàng dự lễ ra mắt tòa Diamond 6th Element
Hàng trăm khách hàng dự lễ ra mắt tòa Diamond 6th Element