bds.aph1205@gmail.com 0935.653.678
Trang chủ /

Giới thiệu

Giới thiệu

Thành lập từ năm 2014, với  vốn điều lệ 20 tỷ đồng, công ty TNHH Dịch Vụ BĐS An Phước Hưng đã không ngừng phát triển lớn mạnh trong suốt những năm qua.

Mục tiêu quan trọng và cũng là kim chỉ nam hoạt động của công ty: vì Khách Hàng vì Nhân Viên.

Đối với khách hàng:  Công ty luôn quan niệm, sự thành công của khách hàng là sự thành công của công ty. Tất cả những sản phẩm BĐS trước khi đưa đến với khách hàng luôn được Ban Lãnh Đạo công ty sàn lọc và thẩm định rất kỹ lưỡng về pháp lý cũng như tính khả thi của dự án. Và thực tế trong những năm qua, các khách hàng luôn hài lòng với những sản phẩm đã giao dịch tại công ty An Phước Hưng.

Đối với nhân viên: Công ty luôn quan niệm, nhân viên chính là tài sản lớn nhất. Làm việc tại công ty An Phước Hưng, nhân viên luôn có được môi trường thoải mái, tiện nghi và tính chuyên nghiệp cao. Công ty luôn đề cao sự chủ động và sự sáng tạo của nhân viên, những đóng góp của nhân viên luôn được công ty ghi nhận, với những nhân viên xuất sắc, luôn có những cơ hội thăng tiến để gắn bó và phát triển bản thân tại công ty An Phước Hưng.

Nhiệm vụ hàng đầu của Ban Lãnh Đạo công ty là luôn phải tìm những sản phẩm mới, hoàn thiện về pháp lý và mang giá trị đầu tư cao.

Trân trọng!
Ban Lãnh Đạo công ty An Phước Hưng